Băng nhám chống trượt 700
Lớp hạt khoáng trên bề mặt có tính năng chống trơn trượt
Những hạt nhám lớn rất hiệu quả trong việc chống trơn trượt trong khu vực có nước và dầu.
Lớp keo dính rất dính bám dính trên tất cả các bề mặt.
Sử dụng những khu vực có lưu lượng vẫn chuyển đông

Mô tả

  • Lớp hạt khoáng trên bề mặt có tính năng chống trơn trượt
  • Những hạt nhám lớn rất hiệu quả trong việc chống trơn trượt trong khu vực có nước và dầu.
  • Lớp keo dính rất dính bám dính trên tất cả các bề mặt.
  • Sử dụng những khu vực có lưu lượng vẫn chuyển đông

Vị trí lắp đặt

Khu vực có dẩu, các bậc lên xuống (xe), đoạn đường dốc, tàu hỏa, tàu thủy, boong tàu, thiết bị ï, maùy moùc xaây döïng, …

Màu

Đen 

Kích cỡ

10.16cm x 9m/ cuộn; 1 cuộn/ hộp

Sản phẩm khác