Phim dán kính giảm nóng, giảm chói
  • Phim dán kính giảm nóng, giảm chói - RE20NEARL
    Giảm chi phí máy điều hòa Hạn chế sức nóng mặt trời Hạn chế chói Cản tia tử ngoại 99%, giảm sự bay màu của các đồ vật bên trong nhà Tăng độ an toàn, tránh các mảnh vỡ của kính Duy trì độ nhìn xuyên rõ nét trong bất kỳ môi trường nào Làm tăng vẻ đẹp của tòa nhà Nâng cao sự thoải mái cho nhà hoặc văn phòng
  • Phim dán kính giảm nóng, giảm chói - Night Vision NV-15
    Giảm chi phí máy điều hòa Hạn chế sức nóng mặt trời Hạn chế chói Cản tia tử ngoại 99%, giảm sự bay màu của các đồ vật bên trong nhà Tăng độ an toàn, tránh các mảnh vỡ của kính Duy trì độ nhìn xuyên rõ nét trong bất kỳ môi trường nào Làm tăng vẻ đẹp của tòa nhà Nâng cao sự thoải mái cho nhà hoặc văn phòng