Băng nhám chống trượt
 • Safety Walk anti-slip resistant treads
 • Safety-WalkTM Fine Resilient Tapes and Treads – 200 Series
  Hạt nhựa mịn có tính năng chống trơn trượt Keo acrylic có tính năng chiu nước Người sử dụng có thể mang giày hoặc đi chân không lên sản phẩm sau khi dán
 • Safety-WalkTM Medium Resilient Tapes and Treads – 300 Series
  Lớp hạt nhựa mềm có tính năng chống trơn trượt. Bề mặt có tính năng đàn hồi và lớp keo bền làm tăng hiệu quả sử dung sản phẩm Người sử dụng có thể mang giày hoặc đi chân không lên sản phẩm sau khi dán
 • Băng nhám chống trượt 600
  Lớp hạt khoáng trên bề mặt có tính năng chống trơn trượt. Keo hoạt tính giúp bề mặt nhám bám dính trên mặt trơn trượt và được bảo vệ bởi lớp phủ.
 • Băng nhám chống trượt 700
  Lớp hạt khoáng trên bề mặt có tính năng chống trơn trượt Những hạt nhám lớn rất hiệu quả trong việc chống trơn trượt trong khu vực có nước và dầu. Lớp keo dính rất dính bám dính trên tất cả các bề mặt. Sử dụng những khu vực có lưu lượng vẫn chuyển đông